Kontakty na vedení souboru:

Organizační vedoucí:

Alena Štěrbová, tel: 724 225 879
telefon: (+420) 517 347 001
e-mail: alca.sterbova@tiscali.cz

Vedoucí souboru a umělecká vedoucí:

Mgr. Marie Pachtová,
Puškinova 7,
682 01 Vyškov,

telefon: 517347059

Kontaktní adresa:

DFS Klebetníček
Městské kulturní středisko
Jana Šoupala 4
682 01 Vyškov